ආණ්ඩුවේම කොමිසම් ගැන ජනපති, අගමැති දක්වන නොසැලකිල්ල “කලකිරවන සුළුයි”

ආණ්ඩුවේම කොමිසම් ගැන ජනපති, අගමැති දක්වන නොසැලකිල්ල “කලකිරවන සුළුයි”

රජය විසින්ම පත් කරන ලද කොමිසම් වල නිර්දේශ පවා නිසියාකාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට උනන්දුවක් නොදක්වන බවට ජනාධිපතිවරයාත්, අගමැතිවරයාත් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක විවේචනයට ලක්වී තිබේ. ලෝකයේ විවිධ රටවල් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අවුරුද්දේ කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කරන හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය (HRW) රජය විසින් පත් කරන ලද..

ජගත් පුවත්

මෝල්ටාවේ හිටපු දූෂණ වංචා විමර්ශකයාට මරණ තර්ජන

  තෙමසකට ඉහතදී ඝාතනයට ලක්වූ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදිනී ඩැෆ්නි කරුඇනා ගලිෂියා විසින් මෝල්ටා රාජ්‍යයේ ඉහල පුටුවල සිටින දේශපාලකයන් වෙත එල්ල කරන

ව්‍යාපාර

රුසියානු තේ තහනම හා ඇස්බැස්ටෝස් අතර “සම්බන්ධයක් නෑ”

ශ්‍රී ලංකාව හා රුසියාව අතර ඉතා සමීප මිත්‍රත්වයක් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රුසියාවේ තහනමකට ලක්වුයේ කෘමියකු නිසා බැවින්, එයට ඇස්බැස්ටස් ආනයනය

කෙළිබිම

කලා සංස්කෘති

විදු ලොව

Top