අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඉවත්වෙයි

arjuna mahendran-2

මහා බැංකු අධිපති තනතුරින් ඉවත්වීමට  අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

2015/2016 වසරට අදාළව භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අළෙවිය පිළිබඳව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) එළිදැක්වීමට නියමිත වාර්තාව පැමිණෙන තෙක් තමා නැවතත් මහ බැංකු අධිපති තනතුර බාර නොගන්නා බව හෙතෙම මෙම ඉවත්වීමට හේතු දක්වමින් පවසා ඇත.

මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ වසරක ධුර කාලය මේ මස 30 දායින් අවසන් වීමට නියමිත අතර ඒ අනුව සිකුරාදා (24) පැවැති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ කෝප් කමිටු වාර්තාව පැමිණෙන තෙක් තමා නැවතත් එම තනතුර බාර නොගන්නා බවයි.

Related posts

Comments are closed.

Top