ඩෙංගු සහ වෙනස්වන කාලගුණික තත්ත්වයන් අතර සම්බන්ධතාවයක්

වෙනස්වන කාලගුණික රටාවන් හේතුවෙන් ඩෙංගු වයිරසය ව්‍යාප්තවීම පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම පාලනය කිරීම සහ වැළැක්වීම වැදගත් වන බව ස්වීඩනයේ උමියා විශ්ව විද්‍යාලයේ වසංගත රෝග විද්‍යා හා ගෝලීය සෞඛ්‍ය ඒකකය පර්යේෂකයෙකු වන ජෝසිම් රොක්ලව් පවසයි.

පර්යේෂකයන් විසින් මෙම අධ්‍යයනය සඳහා පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් ඇතිවන එල් නිනෝ ක්‍රියාකාරකම් පෙන්නුම් කරන සාගර නිනෝ දර්ශක සහ දේශීය කාලගුණ මෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වසම් 10 ක වසංගත අධ්‍යයනය දත්ත උපයෝගී කරගෙන තිබේ.

කාලගුණය සහ ඩෙංගු අතර නොබැඳි හෝ ස්ථායික සම්බන්ධතාවයක් ඇත්දැයි සොයාබැලීම සඳහා 2009 සහ 2013 අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහා උමියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂක සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රසාද් ලියනගේ විසින් රැස් කල ඩෙංගු දැනුම්දීම් සහ සතිපතා කාලගුණ විචල්යයන් සහ දත්ත විශ්ලේෂණය කරන ලදී.

moquito

අධ්‍යනයේ ප්‍රතිපල වලට අනුව සතියකට මිලිමීටර් 50 . ලෙසින් වැඩිවන වර්ෂාපතනය ඩෙංගු රෝග අවදානම් තත්ත්වයන් වැඩිවන බවට ප්‍රත්‍යක්ෂ වී තිබේ. වර්ෂාව සහ ඩෙංගු අතර වන වැඩිම අවදානම සොයාගැනුනේ සති 6 සිට 10 කාලයක දී සතියකට වැඩි තෙත් සහ ගංවතුර තත්වයන් ඇතිකරන මිලිමීටර් 300 ට වැඩි වැඩි අවස්ථාවහිදී බව පරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති

“මෙම නව සොයාගැනීම් රෝගය පිලිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති පෙර වඩා බොහෝ කාලයක් ඉදිරියට ඇති කාලය සමග වසංගත රෝග ඉදිරියට එන සඳහා අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දීමට ඉඩ සලසනවා ,”වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රසාද් ලියනගේ පවසයි.

තවදුරටත් කාලයක් පුරා කාලගුණික හා ඩෙංගු සිදුවීම් දෙස නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී , වැඩිවන වර්ෂාපතනය හා උණුසුම් උෂ්ණත්වය ඇතිකරන එල් නිනෝ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් ඩෙංගු වසංගත අවදානම් සමග බැඳී ඇත අතර ඒ හා සමාන දැඩි සබඳතා සොයාගෙන ඇති බවත් එල් නිනෝ තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතිවන සෑම අවස්ථාවක දීම ඩෙංගු පැතිරීම වැඩිවන බවත් අප දත්ත මඟින් තහවුරු වුණා. ප්‍රසාද් ලියනගේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි..

ඩෙංගු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් වන අතර අතර, කළුතර දිස්ත්රික්කයේ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන ප්‍රදේශයක් ලෙස හදුනා ගෙන තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top