ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලයන 166ක් ආයෝජනයෙන් හැව්ලොක් සිටි ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 166 ක් ආයෝජනයක් සමඟින් හැව්ලොක් සිටි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සිංගප්පූරුවේ සුපිරි ආයෝජකයෙකු වන එස් පී ටාවෝ සහ විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීම බදාදා (28) සිදුවිය.

හැව්ලොක් සිටි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධස්ථානයේ හිමිකරු, සංවර්ධක සහ කළමනාකරු වන ඕවසීස් රියලිටි සමාගම සහ ලංකා බැංකුව ඒකාබද්ධ සමාගමක් වන මිරෙකා කැපිටල් ඩිවෙලොප්මන්ට් සමාගම මඟින් ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත මෙම ව්‍යාපෘතිය 2020 වසරේ දී නිමකිරීමට අපේක්ෂිතයි.

එම අවස්ථාවට මහා නගර සහ බටහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක, ලංකා බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ රනෙල් විජේසිංහ සහ සාමාන්‍යධිකාරී ඩී ගුණසේකර ද එක්ව සිටියහ.

Related posts

Comments are closed.

Top