2016 සංචාරකයන් ගේ පැමිණීම සහ ලැබූ අදායම ඉහලට


මිලියන දෙකකට වැඩි සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් 2016 වසර තුල ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව සංචාරක සංවර්ධන අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ප්‍රකාශ කරයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සඳුදා (02) සංචාරක අමාත්‍යංශයේ පැවති උත්සවයක දිය.

“2016 වසරේ ලංකාවට පැමිණි විදේශීය සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව වාර්තා ගත ලෙස මිලියන දෙකක් ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ පිලිබඳ නිල සංඛ්‍යා ලේඛන ඉදිරි සතියේ දී අපි නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා”

2016 වසරේ පාක්ෂිත සංචාරකයන් ප්‍රමාණය මිලියන 2.2 ක් වූ අතර අපේක්ෂා කරනු ලැබූ අදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.5 කි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන පරිදි 2016 සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම මිලියන 2.5 ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති අතර අපේක්ෂිත අදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන් 4.5 කි.

දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය හා ආරක්ෂිතම සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස, ගෝලීය සංචාරකයන් වැඩි අවධානයක් දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකිවීම ඊට හේතු ලෙස දක්වා තිබේ.

සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු වන බවත් , ඊළඟ වසර තුන ඇතුළත සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රධාන විදේශ විනිමය අදායම වනු ඇති බවත් අමරතුංග අමාත්‍යවරයා විශ්වාසය පළ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ දත්ත වලට අනුව, නොවැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ ප්‍රමාණය 167.217 වූ අතර 16% ක වර්ධනයකි.

ඒ අනුව නොවැම්බර් මාසය නිමාවන විට වාර්තා වී තිබු සමස්ත සංචාරකයන්ගේ ප්‍රමාණය මිලියන 1.82කි.

Related posts

Comments are closed.

Top