පොංගල් උත්සවය වෙනුවෙන් ඉන්දීය ධීවරයන් නිදහස් කරන්න – සසිකලා

ඒ.අයි.ඒ.ඞී.එම්.කේ. පක්ෂයේ මහ ලේකම් වී. කේ.සසිකලා

පොංගල් උත්සව සමයේ හොඳහිත වර්ධනය කරගැනීමේ පියවරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයේ අත් අඩංගුවේ පසුවන තමිල්නාඩු ධීවරයන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස තමිල්නාඩුවේ ඒ.අයි.ඒ.ඞී.එම්.කේ. පක්ෂයේ මහ ලේකම් වී. කේ.සසිකලා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඉන්දීය පුවත්පත් වාර්තා කර සිටියි.

මේ සඳහා මැදිහත්ව කටයුතු කරන ලෙස ඇය ඉන්දීය මධ්‍යම රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

මේ දක්වා ඉන්දීය ධීවරයන් 61 ක් සහ ධිවර යාත්‍රා 116ක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අත් අඩංගුවේ පසුවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බහුතරයක් වූ දුප්පත් ධීවරයන් වෙත ශ්‍රී නාවුක හමුදාව කුරිරු ලෙස සලකන බවට වී. කේ.සසිකලා චෝදනා කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top