හන්තාන පරිසරය රැකීමට දැන්වීම් පුවරු

 

හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්‍රදේශයේ පාරිසරික පද්ධතිය රැක ගැනීමේ අරමුණින් මහජනතාව දැනුවත් කිරිම සදහා දැන්වීම් පුවරු සවි කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 10 අගහරුවාදා පෙ.ව. 10.00 ට හන්තාන තපෝදාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

හන්තාන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ගෙන් සහ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා සිදු කරන විවිධ පාරිසරික හානි අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි රජය පවසන්නේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසන පරිදි හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශය දෙස් විදෙස් සංචාරයකයන් රැසකගේ අවධානය දිනා ගත් ප්‍රදේශයකි.

ඒ අනුව දිනපතා දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් රැසක් මෙම ප්‍රදේශයේ පාරිසරික සුන්දරත්වය විදීමට එම ප්‍රදේශයට පැමිණෙයි.

එසේ පැමිණෙන ඇතැම් සංචාරකයන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා සිදු කෙරෙන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් හන්තාන පාරිසරික ආරක්ෂක කලාපයට තර්ජන රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ.

මීට අමතරව හන්තාන ආරක්ෂක ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ගේ ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් නිසාද එම පරිසරය තර්ජනයට ලක් ව ඇත.

Related posts

Comments are closed.

Top