මුස්ලිම් වරුන් හමුවේ ඇති අභියෝග රජය සෞදියට කියයි

 

සෞදි අරාබියේ මුස්ලිම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ උපදේශක අාචාර්ය අබ්දුල් අසීස් බින් අබ්දුල්ලාහ් අල් අමර් ඇතුළු දූත කණ්ඩායමක් මෙරට තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච් . අබ්දුල් හලීම් හමුවී තිබේ.

එහිදී දී තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා මෙරට මුස්ලිම් ජනතාව ඉදිරියේ ඇති අභියෝග හා ඔවුන් වර්තමානයේ මුහුණ පා ඇති තත්වයන් පිළිබඳ සෞදි නියෝජිතයන් දැනුවත් කළ බවයි රජය පවසන්නේ.

ඉදිරියේ මෙරට දී පැවැත්වීමට යෝජීත ඉස්ලාමීය සමුළුව සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම දැනට ලබාදෙනු ලබන හජ් කෝටාව තවදුරටත් වැඩිකර ගැනීම සම්බන්ධවත් එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා ලක් කර තිබේ.

මෙම විශේෂ හමුව එම අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැති අතර එහි දී දෙරටේ ආර්ථික, දේශපාලනික හා ආගමික සහයෝගිතාවය පිළිබඳව ද අදහස් හුවමරු වී ඇත.

එම අවස්ථාව සඳහා ජාතික ඒකබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි ඇතුළු පිරිසක් එක්ව තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top