වැඩියෙන් දිලිසෙන බුද, සිකුරු බලන්න ලක්වැසියන්ට අවස්ථාවක්

මේ වර්ෂයේ ජනවාරි 12 දින සිකුරු ග්‍රහලෝකයත් ජනවාරි 19 වන දින බුද ග්‍රහලෝකයත් වෙනත් දිනයන්හිදීට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි වන බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය පවසයි.

සිකුරු සහ බුද යන ග්‍රහලෝක දෙකම පෘථිවි කක්ෂයට ඇතුළතින් සූර්යයාට ආසන්න ඉලිප්සාකාර ගමන් මාර්ග වල සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වේ.

මෙම ග්‍රහලෝක දෙකෙහි පරිභ්‍රමණ වේග අනෙක් ග්‍රහලෝක වලට වඩා වැඩි බැවින් පෘථිවිවාසීන්ට නිරීක්ෂණය කල හැකි කාලය එක් වරකදී සති කීපයකට පමණක් සීමාවන බවයි විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ.

2017 ජනවාරි 12 වන දින සූර්යයා සහ සිකුරු ග්‍රහලෝකය අතර කෝණය අංශක 47.1 ක උපරිමයකට පත්වන අතර මෙය සිකුරු මහා බටහිර දීර්ඝායනය (Venus at Greatest Western Elongation) ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

එදිනට සිකුරු ග්‍රහලෝකය වෙනදාට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි කදිම අවස්ථාවක් උදාවන බවයි ග්‍රහලෝකාගාරය පවසන්නේ.

බලන්න වෙලාවක්

එදින සවස 6.30 සිට රාත්‍රි 9.00 පමණ වනතෙක් බටහිර අහසෙහි ක්ෂිතිජයට ඉහලින් සිකුරු ග්‍රහලෝකය නිරීක්ෂණය කළ හැක.

එමෙන්ම මෙම අවස්ථාවේ සිකුරු ග්‍රහලෝකය දුරේක්ෂයකින් නිරීක්ෂණය කළ හොත් සිකුරුගේ කලා වෙනස ද පෙනෙනු ඇති බවයි විද්‍යා , තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

කුඩාම ග්‍රහයාගේ දිස්නය

2017 ජනවාරි 19 දින බුධ ග්‍රහලෝකයද මහා දීර්ඝායනයකට (Mercury at Greatest Western Elongation) පැමිණෙයි.

එවිට බුධ ග්‍රහලෝකය හා සූර්යයා අතර කෝණික පරතරය අංශක 24.1 ක උපරිම අවස්ථාවකට පත්වේ.

එදින පාන්දර 5.00 සිට හිරු උදාව තෙක් නැඟෙනහිර අහසේදී අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ කුඩාම ග්‍රහලෝකය වන බුධ ග්‍රහලෝකය වෙනත් දිනවලට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි වනු ඇත.

කලාවෙන් කලාව

පූර්ණ හඳ මාසය පුරාම නොපෙනෙන අතර මෙලෙස හඳ කොටස් වශයෙන් පෙනීම හඳේ කලා වෙනස ලෙස හඳුන්වයි.

හඳෙහි හෝ ඕනෑම ආකාශ වස්තුවක කලා වෙනස ඇතිවන්නේ, සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් එය ගමන් කරන විටයි.

ඒ අයුරින්ම සිකුරු සහ බුධ ග්‍රහලෝක සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් ගමන් කරන විට සිකුරු සහ බුද ග්‍රහලෝක වලත් කලා ඇතිවේ.

ගැලීලියෝ ගැලීලි සිකුරු ග්‍රහලෝකය පෘථිවි කක්ෂයට ඇතුළතින් පිහිටි කක්ෂයක සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වන බව තහවුරු කර ඇත්තේ සිකුරු කලාව නිරීක්ෂණය කිරීමෙනි.

ඉර සහ හඳ හැරුණුවිට සිකුරු අහසේ දැකිය හැකි තෙවැනි දීප්තිමත්ම ආකාශ වස්තුව වේ.
මෙය පාන්දර අහසේ දකින විට උදා තරුව ලෙසද සැන්දෑ අහසේ දකින විට ඉරබටු තරුව ලෙසද හැඳින්වේ.

සිකුරු අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයිති පෘථිවියට ළඟින්ම පිහිටා ඇති ග්‍රහලෝකයයි.

Related posts

Comments are closed.

Top