මාධ්‍යවේදී රාජ්කුමාර්ගේ පියාණන්ගේ අවසන් කටයුතු සඳුදා

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී රාජ්කුමාර් සුබ්‍රමානියම්ගේ පියාණන්ගේ අවසන් කටයුතු සැප්තැම්බර් 25 සඳුදා කොළඹ 13, තොටළඟ මාදම්පිටිය පොදු පොදු සුසාන භූමියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

හදිසියේ අභාවයට පත් වන විට 78 වැනි වියේ පසුවූ මෛයප්පන් සුබ්‍රමානියම් පියාණන්ගේ දේහය මහජන ගෞරවය සඳහා හැඳල, වත්තල, නායකකන්ද මාතාගොඩ පාරේ අංක 7 නිවසේ තැන්පත් කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top