උතුරු කොරියා හැකරුන් “එක්සත් ජනපද යුද සැලසුම් උස්සලා”

 

උතුරු කොරියා නායක කිම් ජෝන් උන් ඝාතන සැලසුමක් අඩංගු දකුණු කොරියා හමුදා ලේඛන තොගයක් උතුරු කොරියානු අන්තර්ජාල චෞරයන් විසින් සොරකම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම තොරතුරු සිය රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සතු ඒවා බව දකුණේ අමාත්‍යවරයකු වූ රී චියෝල්-හී පවසයි.

යුද කාලින හදිසි සැලසුම් ද ඇතුලත් මෙම සම්මුති ලියකියවිලි එක්සත් ජනපදය සහ දක්ෂිණ කොරියාව විසින් සකසන ලද ඒවා ය.

කෙසේ වෙතත් දකුණු කොරියා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

වාර්තා වන පරිදි හමුදා පහසුකම් සහ සුවිශේෂී බලාගාර සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළු දකුණේ විශේෂ කාර්ය බලකා සැලසුම් සඳහා හැකර්වරු ප්‍රවේශ වී තිබේ.

ගිගාබයිට් 235 කින් සමන්විත හමුදා ලේඛන තොගයක් ආරක්ෂක දත්ත එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයෙන් සොරාගෙන ඇති බවත් එයින් 80% හඳුනාගෙන නොමැති බවත් දකුණු කොරියා පාලක පක්ෂ අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂක කමිටු සාමාජික රී චියෝල්-හී පවසයි.

මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය සිදුව ඇත්තේ පසුගිය වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මසදීය.

දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් සොරකම් කර ඇති බව මැයි මස දී දකුණු කොරියාව පවසා තිබුණි. එම ප්‍රහාරය උතුරේ අනුදැනුම මත සිදු කළ බවට ද ඔවුන් චෝදනා එල්ල කර ඇත.

නමුත් සොරාගත් දත්ත කවරක් ද යන්න පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් ලබා දී නොමැත.

උතුර මෙම චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුනි.

Related posts

Comments are closed.

Top