පුංචි ඡන්ද පනත් සංශෝධන වලට කතානායක අනුමැතිය

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වයට කථානායක කරු ජයසූරිය අත්සන් තබා තිබේ.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන, නගර සභා සංශෝධන, මහ නගර සභා සංශෝධන යන පනත් ත්‍රිත්වය පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කෙරිනි.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී 12 බ්‍රහස්පතින්දා අත්සන් තැබීමේ අවස්ථාවට පළාත් පාලන විෂය භාර අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා සහ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක එක් වු බව රජය නිවේදනය කරයි

Comments are closed.

Top