පාපැදි නිලවරණ නාම යෝජනා සඳහා විරෝධතා

එළැඹෙන 30 වැනිදා පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සංගම් නිලවරණයේ නාමයෝජනා සඳහා විරෝධතා භාර ගැනීම ඊයේ (10 වැනිදා) සවස 2.30 න් අවසන් වන විට ඒ සඳහා විරෝධතා 15 ක්‌ ඉදරිපත්ව තිබේ.

එම විරෝධතාවයන් කුමන තනතුරු සඳහා එල්ල වූ ඒවාද යන්න විමර්ශනය කිරීම ලබන අඟහරුවාදා (14 වැනිදා) රැස්‌වන පංච පුද්ගල පාපැදි සංගම් නිලවරණ කමිටුව හමුවේදී සිදු කිරීමට නියමිත බව පාපැදි සංගම් නිලවරණ කමිටුවේ සභාපති ඇන්ටන් රාජා ගුණතිලක සඳහන් කරයි.

දෙවතාවක්‌ කල් දැමීමට සිදුවූ මෙවර පාපැදි සංගම් නිලවරණයේ ඡන්ද විමසීම ඒ අනුව 30 වැනි බ්‍රහස්‌පතින්දා කොළඹ ක්‍රීඩා විද්‍යායතන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වෙන අතර රටපුරා ඇති ක්‍රීඩා සංගම් සහ ක්‍රීඩා සමාජ 41 ක්‌ එම ඡන්ද විමසීමට සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

ඒ අනුව එම ක්‍රීඩා සමාජ සහ සංගම් 41 ක්‌ අතරින් සභාපති ධුරය සඳහා පුද්ගලයන් 08 ක්‌ද, උප සභාපති තනතුරට 19 දෙනෙක්‌ද, ලේකම් ධුරයට 03 දෙනෙක්‌ද, උප ලේකම් තනතුර සඳහා පුද්ගලයන් 04 දෙනෙක්‌ සහ භාණ්‌ඩාගාරික ධුරයට 03 දෙනෙක්‌ වශයෙන් පුද්ගලයන් 37 දෙනෙක්‌ තනතුරු 05 ක්‌ සඳහා නාමයෝජනා භාරදී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top