තෙල් අර්බුදයේ අනුකමිටු වාර්තාව හෙට ජනපති අතට -සරත් අමුණුගම

පසුගිය සතියේ ඇති වූ තෙල් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා පත් කළ අනුකමිටු විමර්ශන වාර්තාව හෙට (14) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත භාරදීමට නියමිතයි.

කමිටු සාමාජික, විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මේ බව අනාවරණය කළේය.

තෙල් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා අමාත්‍යවරුන් වන සරත් අමුණුගම, පාඨලී චම්පික රණවක හා අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන අයගෙන් සමන්විත අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුවක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් පත්කරනු ලැබීය.

Related posts

Comments are closed.

Top