කේසවරාජන් නවරත්නම්ගේ “පනෛමරක්කාඩු” කොළඹදී

යුද්ධයට මුහුණ දුන් මිනිසුන්ගේ මිනිස් සබඳතා චිත්‍රණය කෙරෙන සිනමා නිර්මාණයක් වන “පනෛමරක්කාඩු“ (තල් කැලෑව) ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

කේසවරාජන් නවරත්නම්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන “පනෛමරක්කාඩු“ 2017 දෙසැම්බර් 05 අගහරුවාදා සවස 4 ට ශ්‍රී ලංකා චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී ශාලාවේදී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතව ඇත.

සිනමා පටය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම සාහිත්‍ය වේදීනි වෙට්‍රිච්චෙල්වි, සිනමාවේදී අශෝක හදගම සහ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂ කේසවරාජන් නවරත්නම් විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය සහ සාකච්ඡාව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ද්‍රරිද්‍රතා විශ්ලේෂණ කේන්ද්‍රය විසිනි.

Related posts

Comments are closed.

Top