මේ අවුරුද්දේ ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි 8548 ක්

 

 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමු වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස අට වැනිදා දක්වා  ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි 8548ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

මින් බොහොමයක් පැමිණිලි වාර්තා වී ඇත්තේ ළමයින්ට එරෙහි  කෘරත්වය සම්බන්ධයෙනි.

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ එම සංඛ්‍යාව 2037ක් බවයි.

අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය ලබා නොදීම සම්බන්ධ පැමිණිලි 1298 ක් වාර්තා වී ඇත.

ලිංගික අතවර කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 481ක්ද, බරපතල ලිංගික අපයෝජන 284ක්ද, වයස අවුරුදු 18ට අඩු දැරියන්  දූෂණය කිරීම පිළිබඳ පැමිණිලි   322ක්ද, වාර්තා වී ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් ය.

ළමා හා යෞවන ආඥා පනතට අනුව ළමුන් නොසළකා හැරීමට අදාළ පැමිණිලි 358ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ළමා ශ්‍රමිකත්වට අදාළ පැමිණිලි වාර්තා වී ඇති සංඛ්‍යාව 246කි.

කායික, මානසික, ලිංගික හා නොසලකා හැරීම ආදී වශයෙන් වන සිව්වැදෑරුම් අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි මෙලෙස වාර්තා වී ඇත.

 

වැඩිම අපයෝජන කොළඹින් 

වැඩිපුරම ළමා අපයෝජන සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, එම සංඛ්‍යාව 1232 කි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 925ක්ද, කලුතර දිස්ත්‍රිකයෙන් පැමිණිලි 550ක්ද,කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 647ක්ද, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්යෙන් පැමිණිලි 490ක්ද, ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයෙන් පැමිණිලි 564ක්ද වාර්තා වී ඇත.

එමෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රිකයෙන් පැමිණිලි 177ක්ද, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්යෙන් පැමිණිලි 122ක්ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්යෙන් පැමිණිලි 170ක්ද, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 125ක්ද, කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 117ක්ද, වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ළමා ආරක්ෂ අධිකාරිය පවසයි.

ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විශේෂ දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යමින් සිටින අතර, අදාළ පැමිණිලි පසු විපරම් කිරීමද කඩිනමින් සිදුකරන බව නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා පවසයි.

ළමා  අපයෝජන පැමිණිලි කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම හා පීඩාවට පත් පාර්ශවයන්ට සහන සැපයීමේ කටයුතු  කඩිනමින් සිදු කිරීම සඳහා වර්තමානය වන විට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන  ඒකකය, නීති අංශය, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අංශය හා මනෝ සමාජීය අංශය තවදුරටත් ශක්තිමක් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවද ඇය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ අපේක්ෂාව වන්නේ ළමා අපයෝජන හේතුවෙන් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් ලබාදී වින්දිත දරුවන් සමාජ ගත කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සලසා දීම බව එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන්ව ඇත.

 

Related posts

Comments are closed.

Top