උමාඔය විනාශය ගැන අධ්‍යයනයක් එළි දැක්වේ

උමාඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය පිළිබද සිදු කරන ලද අධ්‍ය‍යනයක් පාදක කරගනිමින් පරිසරවේදී  සජීව චාමිකර විසින් සම්පාදනය කළ “සොබාදහමේ උරුමය, අකීකරු සංවර්ධන හා උමා ඔය” කෘතිය බණ්ඩාරවෙලදී ජනගත කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

එය  2017 දෙසැම්බර් 23 සෙනසුරාදා පෙරවරු 10 සිට 12 දක්වා බණ්ඩාරවෙල, කිතුදම් ‍සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී ජනගත කරන බව ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම්කරු චින්තක රාජපක්ෂ පවසයි.

ලංකා ගොවි සංසදය හා ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය විසින් එම කෘතිය  ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

“උමාඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතිය තිරසර ව්‍යාපෘතියක් බවට පරිවර්තනය  කිරීම හා ව්‍යාපෘතියෙන් අවතැන් වු ජනතාව ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග” පිළිබද ව එම කෘතිය මගින් විශේෂයෙන් අවධානයට ලක් කර ඇති බව සංවිධායකයෝ පවසති.

Related posts

Comments are closed.

Top