ලංකාවේ අවුරුද්දකට සර්ප ප්‍රහාර අසූදාහක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වසරකට   සර්ප දෂ්ට   කිරීම්  80,000ක් වාර්තා වන අතර ඉන් විෂ ශරීරගත වීම් 30,000ක් සිදු වන බව ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති හා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා පවසයි.

මෙය ප්‍රජා සෞඛ්‍යයට මෙන්ම ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් වන අතර ඉදිරියේ දී සර්ප දෂ්ඨනයට ප්‍රතිකාර කිරීමට මෙරටින් ප්‍රතිවිෂ ඖෂධයක් හඳුන්වාදීමට හැකියාව තිබෙන බවයි  මහාචාර්යවරයා පවසන්නේ.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් සිදු කළ පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා 21 බ්‍රහස්පතින්දා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා ඒ බව පවසා ඇත.

“සර්ප දෂ්ඨනය ප්‍රජා සෞඛ්‍යයට විශාල ගැටළුවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන සර්ප දෂ්ඨනය පිළිබඳව දීර්ග කාලීන පර්යේෂණයක් සිදු කළා. සර්ප දෂ්ඨනය වී රෝහල්ගත වූ රෝගීන්ගේ දත්ත මේ සඳහා යොදා ගත්තත්, මෙම පරීක්ෂණ ඉන් තවදුරටත් ඉදිරියට ගොස් සිදු කර තිබෙනවා”.

මරණ 450 ක්

“ශ්‍රී ලංකාවේ සර්ප දෂ්ඨනය වසරකර 80,000ක් වාර්තා වෙනවා.ඉන් විෂ ශරීරගතවීම 30,000ක් වෙනවා. මරණයට පත් වන සංඛ්‍යාව 450ක් වසරකට වාර්තා වෙනවා. මේ තත්ත්වය විශාල වශයෙන් ආර්ථිකයට බලපානවා.”  ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා තිබේ.

මහාචාර්යවරයා පවසන පරිදි සර්ප විෂ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට රුපියල් බිලියන 1.4 ක් වැය වේ.

එයින් බිලියන 1ක් රෝහල් වියදම්.

මිලියන 600ක් වැය වන්නේ ප්‍රතිවිෂ ඖෂධ සඳහායි.

“ශ්‍රී ලංකාවේ සර්ප වර්ග 98ක් සිටිනවා.විෂ සහිත සර්ප වර්ග සිටින්නේ හතක් පමණයි. වියළි කලාපයේ විෂ ශරීරගතවීම ඉහළයි. ප්‍රතිවිෂ එකම ප්‍රතිකර්මයයි. ප්‍රතිවිෂ නිසා අතුරු ප්‍රතිඵල ඇති වෙනවා. එය අවම කරගැනීමට අප පර්යේෂණයක් කර ඖෂධකයක් සොයා ගත්තා. එය මිලි ලීටර 0.025ක් අඩු සාන්ද්‍රණයෙන් ලබාදුන් විට අතුරු ආබාධ සියයට 50%කින් අඩු වෙනවා. මේ වනවිට අපටම ආවේණික සර්ප විෂ සඳහා ප්‍රතිවිෂ සකසා ගැනීම පර්යේෂණ සිදු කෙරෙනවා”.

ඉදිරි වසර දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු ප්‍රතිවිෂ ඖෂධයක් සකස් කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවද මහාචාර්ය  ජනක ද සිල්වා පැවසු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top