උසස් පෙල විභාගය ගත් බාගයකට වැඩි දරු පිරිසක් සරසවි යාමට සුදුසුයි

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ සඳහා163,104ක්  සුදුසුකම් ලබා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  පවසයි.

විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව 253,483ක් වන අතර  ඉන් සිසුන් 205 කගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුව තිබෙන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත සදහන් කරයි.

උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර් ජාලයට නිකුත් කර තිබෙන අතර එම ප්‍රතිඵල පාසල් වෙත තැපැල් කිරීම 28 බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදී සිදු කෙරේ.

ඊට අමතරව කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපවලට අයත් පාසල්වල ප්‍රතිඵල ලේඛනය අද (28) පෙ.ව.10.00න් පසු විභාග දෙපාර්තමේන්තු පාසල් විභාග සංවිධාන හා ප්‍රතිඵල ශාඛාවෙන් අදාළ විදුහල්පතිවරුන් වෙත නිකුත් කෙරේ.

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපින වෙත ඉදිරියේදී තැපැල් කිරීමට  කටයුතු කරනු ලබන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩි දුරටත් පවසයි.

2017 වසරට අදාළ ව පැවැත් වූ අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (28) අන්තර් ජාලයට නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව  විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා ලබන ජනවාරී 15 වැනිදා දක්වා අයදුම්කළ හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී.සනත් පුජිත පවසයි.

 

Related posts

Comments are closed.

Top