කබඩි මුල් පුටු පොරයෙන් අනුර පතිරණ ජයගනී

මූල්‍ය අක්‍රමිකතා චෝදනා නිසා ලියාපදිංචිය අත්හිටවනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනයේ නව සභාපති ධුරයට ඉදිරිපත් වූ සිව් දෙනකු අතරින් අනුර පතිරණ තේරී පත්වී තිබේ.

දෙසැම්බර් මස 6 වැනිදා ලියාපදිංචිය අත්හිටුවා ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් බණ්ඩාර යටතට පවරාගන්නා ලද ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනයේ අද (28) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වන ලද නි නිලවරණයේ දී  පත්වූවන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ලේකම් ධුරය සදහා නම් 2ක් ඉදිරිපත්වු අතර එහි ලේකම් ලෙස එස්. එස්. මීගස්තැන්න තේරී පත්වී තිබේ.

උප සභාපති ධුරය සදහා නම් 8ක් ඉදිරිපත්වු අතර උප සභාපතිධුර 5න් 4ක් සදහා ඒ. පී හේවාවිතාරණ, ජී. ඒ. පී. එන් කරුණාතිලක, ආර්. සහීවාන්, ආර්. පී. සී. සුසන්ත තේරී පත් වූ අතර ඉතිරි උප සභාපති ධුරය ඉදිරියේදී පත්කිරීමට නියමිතය.

උපලේකම් ධුරය සදහා ඉදිරිපත්වු නම් සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප වු අතර එම තනතුර ඉදිරියේදී පත්කිරීමට නියමිතය.

භාණ්ඩාගාරික ධුරය සදහා නම් 3ක් ඉදිරිපත්වු අතර එහි භාණ්ඩාගාරික ලෙස ඩී. ඩී. සී. එස් දිසානායක ද උප භාණ්ඩාගාරික ධුරය සදහා සුදන්ත ද සිල්වා නිතරගයෙන් ද තේරී පත්වූ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනයේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට චෝදනා කරමින් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන් බණ්ඩාර විසින් පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර හා ඌව පළාත් සභාවේ ලේකම් වෙත මේ මස මැදදී ලිපි යවා තිබුනි.

මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවලට පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරියකු සම්බන්ධ බවට එම ලිපි මගින් දැනුම් දී තිබුනි.

Related posts

Comments are closed.

Top