ඡන්දේ දෙන්නේ කොහොමද?

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය (කැෆේ සංවිධානය) විසින්  අත් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. එම අත් පොත පහත ඇති පිවිසුමෙන් බාගත කර ගැනීමට හෝ  කියවිමට හැකි ය.
 
නීතිඥ ජගත්  ලියනආරච්චි  විසින් සම්පාදනය කරන ලද කැෆේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම කෘතියෙහි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් වන බව කැෆේ සංවිධානය පවසයි.. 
පිවිසෙන්න  https://goo.gl/Wq4cHV

Related posts

Comments are closed.

Top