අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන සංවාදයකට ආරාධනා

 

“වත්මන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල සැබෑ අරමුණ කුමක්ද” මැයෙන් සංවාදශිලී සාකච්ඡාවක් කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

ලංකා ගුරු සංගමය විසින් සංවිධානය කරන එම සාකච්ඡාව 2018 පෙබරවාරි 5 දින හවස 3 ට කොළඹ 7 ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග – පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලය, මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ( අධ්‍යාපන පීඨය),ආචාර්ය ජී.බී ගුණවර්ධන – ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ උප සභාපති යනාදීන් විසින් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර ඇති  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන අයට මෙම අවස්ථාව හා එක්වන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය ඉල්ලා සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top