වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් “කෝටි අටක් ලාබයි”

 

රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව 2015 වසරේ සිට වසරින් වසර සිය ලාභාංශ වර්ධනය කර ගනිමින්, 2017 වසරේ අප්‍රේල් මස සිට දෙසැම්බර් දක්වා මාස 9 ක කාලය තුළදී රුපියල් මිලියන 80.7 ක් හෙවත් කෝටි 8 කට වැඩි ලාභයක් ලබා තිබෙන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එයට හේතු වූයේ ගෙවී ගිය වසර 3 තුළ සංස්ථාවේ නාස්තිය වළක්වා මනා කළමානාකාරීත්වයක් තුළින් කාර්යක්‍ෂමතාවය වැඩි කිරීම බවයි අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පවසන්නේ.

සිය අමාත්‍යාංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා ඒ බව සදහන්  කළේ යයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කරයි.

එහිදී අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් වැඩි දුරටත් පවසා ඇත්තේ  2015 වසරේ සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රි ලංකා රජයේ වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව තුළ යහපත් කළමනාකරණය පිළිබදව වෙනස්කම් රැසක්ම ඇති කළ බවයි.

“ඒ අනුව පත් කළ, සභාපති, සාමාන්‍යාධිකාරී ඇතුළු නව පාලනාධිකාරිය හා සේවක සේවිකාවන් සංස්ථාවේ දියුණුව සඳහා නාස්තිය අවම කරමින් උපරිම කැපවීමෙන් යුතුව කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීම නිසා, වසරින් වසර ලාභය වැඩි කර ගැනීමට හැකි වුණා”.

ඒ අනුව 2015 වසරේදී රුපියල් මිලියන 10.5 ක ලාභයක් වාර්තා කළ අතර, එය 2016 වසරේදී රුපියල් මිලියන 43.8 දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි වු බව ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

2018 වසරේ  ඉළක්කය  සංස්ථාවේ පිරිවැටුම හා ලාභාංශය දෙගුණයක් කිරීම බව පවසන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් තව දුරටත් සදහන් කරන්නේ  ඒ සඳහා දැනටමත් වෙළෙඳජාලය රට පුරාම ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

 

Related posts

Comments are closed.

Top