අතමිට හිඟ කලාකරුවන්ට සල්ලි දීමේ සැලසුම්

විවිධ කලා ක්ෂේත්‍රවල නියැළුණු අගහිඟ සහිත  කලාකරුවන් හාර දහසකට පමණ 2018 වසරේ මූල්‍යාධාර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු පවසයි.

වසර 2017 දී ආර්ථික අගහිඟ වියපත් කලාකරුවන් 1042 ක් වෙනුවෙන් මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කර තිබෙන බව ඇය පවසා ඇත්තේ රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවියට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමිනි.

ජීවිතයේ  සැඳෑ සමයේ වයෝවෘද්ධ කලාකරුවන්ට  අත්වැලක් සැපයීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

මේ යටතේ අවුරුදු 60 ඉක්මවූ විශ්‍රාමික නොවන විවිධ කලා ක්ෂේත්‍රයන් හි නියුතු දිවයින පුරා විසිරී සිටින කලාකරුවන් උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් අයදුම්පත් කැඳවා අයකුට රුපියල් 10,000 බැගින් අවුරුද්දකට එක්වතාවක් වූ මූල්‍යාධාර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් මේ වනවිට කලාකරුවන් 3500ක් පමණ ලියාපදිංචි වී සිටින බවත් අනූෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු වැඩි දුරටත් සදහන් කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top