රුපියල් 300 ට එක්දින වෘත්තීය සමිති වැඩමුළුවක් කොළඹදී

වෘත්තීය සමිති ක්ෂ්‍රේත්‍රයට අදාල මාතෘකා දෙකක් සම්බන්ධයෙන් එක් දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට “වමේ හඩ” සංවිධානය කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

2018.03.11 දින පෙ.ව 9.30 සිට ප.ව 4.00 දක්වා එම වැඩමුළුව ලංකා වෙළද කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමය, බාලා තම්පෝ පටුමග, කොළඹ 3 ලිපිනයේ   දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

“වෘත්තීය සමිතිවාදය” තේමාව යටතේ  ටෙලිකොම් සියලු සේවක සංගමයේ සම ලේකම් ජගත් ගුරුසිංහ  හා ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභික පී.එච්.  මුදිත අසංක විසින් අදහස්  දැක්වීමට නියමිතය.

“කම්කරු පංති දේශපාලනය” තේමාව යටතේ  අදහස් දැක්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ලංකා වෙළද කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩිය.

මෙම වැඩමුළුව සදහා 40 දෙනකු සහභාගී කරවා ගැනීමට සංවිධායකයන් බලාපොරොත්තු වන අතර දිවා ආහාරය සහ අනෙකුත්  පහසුකම් වෙනුවෙන් සහභාගී වන එක් අයෙකු රුපියල් 300 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු බව “වමේ හඩ” සංවිධානය පවසයි.

වමේ හඩ සංවිධානයේ ධර්මසිරි ලංකාපේලි සහ සුරංජය අමරසිංහ විසින්  මෙහි සංවිධාන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

Related posts

Comments are closed.

Top