“බිත්තර ආනයනය අසත්‍යයක්”කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් බිත්තර ආනයනය කිරීමට සූදානමක් පවතින බවට මාර්තු 12 සදුදා පුවත්පත්වල පළ වී තිබෙන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කරන්නේ බිත්තර ආනයනය කිරීමට කිසිඳු බලාපොරොත්තුවක් නොමැති අතර, මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රකාශවලට නොරැවටෙන ලෙසයි.

එම නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙන පරිදි ඇතැම් පුවත්පත්වල මෙම අසත්‍ය පුවත් පළ කර ඇත්තේ සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඇතුළු නිලධාරීන් පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇසුරින් බවයි.

“එහිදී කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වී බිත්තර මෙරටට ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග මඟින් දැනුවත්ව ඇති බව සඳහන් කර තිබුණි”

“මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම නොදැන හිතා මතා අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින්, අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති මවන ආකාරයකි”.එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන්ය.

සිය අමාත්‍යාංශය බිත්තර ආනයනය කිරීමට කිසිඳු සූදානමක් නොමැති අතර, ඒ පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සියල්ලම අසත්‍ය බව, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සිය නිවේදනය මගින් කියා සිටී.

 

Related posts

Comments are closed.

Top