මේ මාසයේ සිට එක්සත් ජනපදයෙන් GSP සහන

 

 

මෙම අප්‍රේල් මාසයේ සිට යළිත් වරක් ඇමරිකානු GSP බදු සහනය ශ්‍රී ලංකීය අපනයනකරුවන්ට විවෘත වන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පවසයි.

 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යා ලේඛන හා දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට කරනු ලබන අපනයන ප්‍රමාණය ප්‍රථමවරට ඩොලර් බිලියන 3 ක් දක්වා වැඩි වී තිබීම වාර්තා වී ඇතැයි අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

 

” ඇමරිකානු රජයේ මෙම මුලපිරීම, ලෝකයේ විශාලතම වෙළෙඳ හවුල්කරුවා සමඟ පවතින සබඳතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ ඒ තුළින් අපේ අපනයනකරුවන්ට පමණක් නොව ඇමරිකානු අපනයනකරුවන් සහ ඇමරිකානු පාරිභෝගිකයින් සමඟ ඉතා ශක්තිමත් සබඳතාවක් ගොඩනැගීම සඳහා පිටුවහලක් වෙනවා” යි අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

 

“ඇමරිකාව ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන ගැණුම්කරුවා වන අතර, එම අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය වසරේදී පෙරමුණ ගත්තා. අප පසුගිය වසරේදී ඇමරිකාවට සිදු කළ මුළු අපනයන ප්‍රමාණයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 සිට 3 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එය 2016 වසරට සාපේක්ෂව බලන කළ සියයට 3.65% ක වර්ධනයක් වෙනවා.”

 

පසුගිය වසරේදී ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන මිළ දී ගත් දෙවැනි විශාලතම ගැණුම්කරුවා වූයේ එක්සත් රාජධානිය බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top