අතුරුදහන්වුවන් සොයා ගැනීමට කොළඹදී සම්මන්ත්‍රණයක්

නව සම සමාජ පක්ෂයට අනුබද්ධව ක්‍රියාත්මක වන අතුරුදහන්වුවන් සොයා බැලීමේ කමිටුව විසින් 2018.06.07 දින කොළඹදී සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

එය එදින පැය 13.30 ට මරදාන පිහිටි සමාජ හා සාමයික කේන්ද්‍රෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම සම්මන්ත්‍රණයේ මුලසුන අතුරුදහන් වුවන් සොයා බැලීමේ කමිටුවේ ප්‍රධාන ලේකම් සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් විසින් දැරීමට නියමිත අතර “වත්මන් සාම ක්‍රියාවලිය” යන තේමාව යටතේ ආරාධිත දේශනයක් පවත්වන ලෙස සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයෙක් වන ගත් කතුවර ගාමිණි වියන්ගොඩට ආරාධනා කර ඇත.

ජාතික සාම මණ්ඩලයේ ප්‍රධානී ආචාර්ය ජෙහාන් පෙරේරා විසින් “අතුරුදහන් වු පුද්ගලයන්ගේ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් වන කර්තව්‍යන්” යන තේමාව යටතේ දේශනයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

“ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ජාතීන්ගේ අයිතීන්” යන තේමාව යටතේ ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න සිය දේශනය සිදු කිරීමට නියමිතය.

සම්මන්ත්‍රණයේ ස්තුති කතාව නව සම සමාජ පක්ෂයට අනුබද්ධ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරගැනීමේ ව්‍යාපාරයේ ලේකම් පී.පුමිනාදන් විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

Related posts

Comments are closed.

Top