විශ්වාසභංගයෙන් පසු රටේ දේශපාලනය”: බාහු මීගමුවේ දී

“විශ්වාසභංගයෙන් පසු රටේ දේශපාලනය” මැයෙන් ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න විසින් මීගමුවේදී   දේශනයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

එය 2018.6.15 සිකුරාදා පැය 1400 ට මීගමුව ඉලෙක්ට්‍රෝ තාක්ෂණික ආයතනයේ ඉහළ මහලේ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

නව සම සමාජ පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු ලෙස මෙන්ම පක්ෂයේ මධ්‍යම  කාරක සභිකයකු ලෙස සිටියදී  2017 වසරේදී මියගිය විශ්‍රාමික විදුහල්පති  හේමචන්ද්‍ර සුරියආරච්චිගේ පළමු වර්ෂ පුර්ණ සිහිකිරීමද එදින සිදු කෙරේ.

එහිදී “වත්මන් ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය විය යුත්තේ කුමක්ද ?”යන තේමාව යටතේ ලංකා ගුරු හඩ සංවිධානයේ ලේකම් ඩබ්.ඩී. ටයිටස් විසින් දේශනයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

Related posts

Comments are closed.

Top