ලාංකික සිසුන්ට ඉන්දියාවේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වරම්

ඉන්දීය විශ්ව විද්‍යාල වල උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා සියලු වියදම් ගෙවනු ලබන වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමට එරට රජය තීරණය කර තිබේ.

ආයුර්වේද, යෝග, යුනානි, සිද්ධ සහ හෝමියෝපති ක්ෂේත්‍රවල 2018-2019 අධ්‍යාපනික වසරේ ශාස්ත්‍ර හැදෑරීම සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුදැනුම ඇතිව බව කොළඹ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා තෝරාගන්නා ශිෂත්වලාභීන්ට සමස්ත පාඨමාලා ගාස්තුවට අමතරව නේවාසික දීමනාවක්, වාර්ෂික දීමනාවක් සහ සෞඛ්‍ය රැකවරණ සලසන බව මහ කොමසාරිස් මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

කොළඹ 7 වෝඩ් පෙදෙසේ අංක 18 දරන ස්ථානයේ පිහිටි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට 2018 ජූලි 25 දාට පෙර භාර දිය යුතු අයදුම් පත් www.mohe.gov.lk වෙතින් ලබාගත හැකි අතර වැඩි විස්තර www.indianmedicine.nic.in වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුම් දෙයි.

Related posts

Comments are closed.

Top