වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයට නව නායකත්වයක්

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයට ඉදිරි දෙවසරක කාලය සඳහා නව නායකත්වයක් තෝරා පත් කරගෙන තිබේ.

සභාපති ධුරයට දුමින්ද සම්පත්, ලේකම් ධුරයට ෆ්‍රෑන්ක් ද සොයිසා සහ භාණ්ඩාගාරික ධුරයට ටී නඩරාසා ඇතුළු නව නිලධාරි මණ්ඩලය නිතරගයෙන් තෝරාගන්නා ලද බව සංගමයේ සභාපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක සඳහන් වේ.

සෙසු නිලධාරීන් මෙසේය:

උප සභාපති: කංචන මාරසිංහ, ශාන්ත ප්‍රියදර්ශන, උප සභාපති, උප ලේකම්: එස්. නවමනි, බිඟුන් මේනක ගමගේ, සහකාර භාණ්ඩාගාරික: ආර්. සනත්, රුක්මල් සිල්වා, ජාතික සංවිධායක: නිමල් අබේසිංහ.

විධායක සභිකයන්:

ලසන්ත රුහුණගේ, කුමාර අලගියවන්න, ලක්ෂ්මන් මුතතන්තෙග්, රංග බණ්ඩාරනායක, රුක්මල් ගමගේ, ඒ.කේ. එම් රම්සි, කමල් ගුණතිලක, කේ අශෝක් කුමාරරාජා, මහේෂ්වරන් ප්‍රසාද්, පුබුදු සපුතන්ත්‍රී, පී කේ බණ්ඩාර,  රෝහණ වර්ණකුලසුරිය,  සිවලිංගම් සිවකුමාරන්, කේ. කේ ධම්මික,  එස්. මේකලා, තරිඳු උඩුවරෙගදර, කේ සංජීව, කසුන් පුස්සවෙල,  පී වී චාමර සම්පත්, ඉඳුනිල් උස්ගොඩආරච්චි, ශාලික විමලෙස්න ආර් සී ප්‍රදීප් කුමාර, එස්. නිශාන්තන්.

ශ්‍රී ලංකා ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේ අගෝස්තු 7 දා පැවති මහා සභාවාරයේදී නිලධාරි මණ්ඩලය තෝරා පත් කරගන්නා ලද බව සංගමයේ සභාපති දුමින්ද සම්පත් පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top