මහ වැස්සෙන් පුත්තලමේ ලුණු හේදේ

පුත්තලම ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට ඇදහැලෙමින් පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් පුත්තලමේ ලුණු කර්මාන්තට දැඩි බාධා එල්ල වී ඇති බවට ලුණු කර්මාන්තකරුවෝ මැසිවිලි නගති.

පුත්තලම, සෝල්ටන්, ආනකුත්තුව, සේවන්තිව් සහ මනතීව් ඇතුළු තවත් ස්ථාන කිහිපයක මෙම වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ලුණු නිෂ්පාදන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වී ඇති බවයි කර්මාන්ත කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ.

පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ පුත්තලම ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට බලපා තිබූ දැඩි නියඟයට මද විරාමයක් දෙමින් ඇදහැලුන මෙම ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමඟ ඇති වෙමින් තිබූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් තමන්ගේ ලුණු ලේවා වෙත ජලය පිරී තිබිම නිසා ලුණු නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකර ගැනීමට අපහසු අතර, ලේවා වල නිෂ්පාදන වෙමින් තිබූ ලුණු බහුතරයක් ජලයට සේදී දියවී යාම නිසා තමන් දැඩි ලෙස පාඩු ලබන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ඉකුත් දින වල පුත්තලමට බලපෑ අධික නියඟය හේතුවෙන් තම කර්මාන්තය ඉහළ වශයෙන් ආර්ථික ලාභ ලැබු බව ඔවුහුවැඩි දුරටත් සඳහන් කරති.

පුත්තලම ප්‍රියංකර කළුපහන

Related posts

Comments are closed.

Top