මිල සූත්‍රයේ බලපෑමකින් තොරව ඕපනායකට තෙල් ගලයි | VIDEO

ඉන්ධන මිල ඉහළ යමින් තිබෙන වකවානුවක බව්සරයක් පෙරලීම ඕපනායක ප්‍රදේශවාසීන්ට නොමිලේ තෙල් ලබාගැනීමේ මාර්ගයක් බවට පත්වී තිබේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ තෙල් ප්‍රවාහක බව්සරයක් කොළඹ – බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඕපනායක – මාදොළ දී පෙරලී ගලා යන ඉන්ධන එකතු කරගැනීමට අවට පිරිස් පොරකනු එහි ගිය වාර්තාකරුවන්ට දැකගත හැකි විය.

බාල්දි, බෝතල් සහ බූලි වැනි දේ රැගෙන පැමිණි පිරිස් තෙල් රැස් කරද්දී පොලිස් භටයන්ද එහි සිටිනු වීඩියෝ ගතවී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top