ක්‍රීඩාවට දුක්ගන්නාරාළ කෙනෙක්

Report
2Shares


ක්‍රීඩාවේ හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සදහා දුක්ගන්නාරාළ කෙ‍නකු පත් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයසැරසෙයි.

එය නව තනතුරක් බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කළේ දෙසැම්බර් 31 දින ක්‍රීඩාඅමාත්‍යාංශයේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

"අපිදකිනවා සමහර ගම්මානවල සපත්තු දෙකක් ගන්න බැරි උන ප්‍රශ්න සමාජ ජාලා හරහා දිගින්දිගටම. 2019අවුරුද්දේ අළුත් ආරම්භයක් හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රීඩා දුක්ගන්නාරාළකෙනෙක් මේ අමාත්‍යාංශයේ අළුත් තනතුරක් හැටියට පත් කරන්න".

"මේකෙන්වෙන්නේ ඇත්තටම දරුවෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියනවා නම්, කරදරයක් උනානම්, අසාධාරණයක්උනානම් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තුළ මේ කටයුත්ත හොයා‍ගන්න කරගන්න."

ඒ අනුව ලැබෙන වාර්තා සතිපතා අධ්‍යයනය කර ගැටළු සදහා විසදුම් කඩිනමින් ලබා දීම තමඅපේක්ෂාව බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.

එමෙන්ම ක්‍රීඩාඅමාත්‍යාංශය තුළ දුරකතන මධ්‍යස්ථානයක් (Call centre) ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන අතර ක්‍රීඩාවසම්බන්ධයෙන් සිදුවන දුෂණ, වංචා, දැනුම්දීම මෙන්ම ප්‍රශ්නවිමසීම සහ යොමුවීම ආදිය සදහා සහාය වීම එහි බලාපොරොත්තුව බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි.

එමෙන්ම දුරකතන මධ්‍යස්ථාන හා සම්බන්ධ වෙමින් සක්‍රීයවෙබ් අඩවියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනානාදු එහිදීවැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.