මන්නාරම සතොස සමූහ මිනීවල “අපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයක්” | VIDEO

Report
1Shares


මන්නාරමසතොස සමුහ මිනීවල අපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයක් බව දෙසීයකට ආසන්නදින ගණනක කැනීම් වලින් අනතුරුව විශේෂඥයන් විසින් තීන්දු කර තිබේ.

“මේකඅපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයක්,” යැයිවෝහාරික විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ විමර්ශන කටයුතු සිදුකෙරෙන 190 වැනි දිනයේදී ශ්‍රීලංකාවේ විශාලතම සමුහ මිනීවල අසලදී මාධ්‍යවේදීන්ට කියා සිටියේය.

“මෙතැනවිමර්ශන කරනු ලබන්නේ අපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයකට අනුකූල වන ආකාරයෙනුයි.”

මේවනවිට සිරුරු දෙසිය අසූවක් හඳුනාගෙන ඇති සතොස භූමියේ වලදමා තිබූ ඇටකටු අතරින්නියැදි හයක් තෝරා අපරාධය සිදුවූ කාලය හඳුනාගැනීම සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේෆ්ලොරීඩාවේ බීටා ඇනලටික් විද්‍යාගාරයට යැවීම විමර්ශකයන්ගේ සැලසුමයි.

මේතාක්හමුවූ ඇටකටු අතරින් සමහරක ගැඹුරු කැපුම් තුවාල දැකගත හැකි වූ අතර එකට ගැටගසාතිබුණු ආකාරයක් දිස්වන අස්ථි කොටස් මෑතදී සතොස සමූහ මිනී වලෙන් සොයා ගනු ලැබිනි.

අස්ථිකොටස් තෝරාගැනීමේදී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, නීතිඥයන් සහඅතුරුදහන්වුවන්ගේ ඥාතීන්ගේ නියෝජිතයන් නිරීක්ෂණයට සහභාගි කර ගැනීමට මන්නාරමමහේස්ත්‍රාත් ටී සරවනරාජාගේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මීට ඉහතදී සිරුරු 154ක් මතුවූ මාතලේසමූහ මිනීවලද අපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයක් ලෙස විශේෂඥයන් විසින් හඳුනාගනු ලැබිනි.

කෙසේවෙතත්, ජවිපෙ දෙවැනිකැරැල්ල සිදුවූ 1987-89 සමයේ වලදමන ලද බවට වෝහාරික පුරාවිද්‍යාඥ රාජ් සෝමදේවවිසින් හඳුනාගන්නා ලද එම ඇටකටු පනහ දශකයේ ලෙසින් බීටා ඇනලිටික් විද්‍යාගාරය විසින්කාල නිර්ණය කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව විමර්ශන කටයුතු අතහැර දමන ලදී.